Frivillige

ArbejderArkivets medarbejdere er alle frivillige, som mødes én gang om ugen, onsdag formiddag.

Arbejdet består i at sortere, registrere og arkivere det materiale, arkivet har modtaget. Materialet består i det store og hele af referater, regnskaber og andet skriftligt materiale fra såvel fagforeninger som fra partiforeninger. Desuden er arkivet i besiddelse af materiale fra en lang række foreninger, der har relation til fagbevægelsen eller partiet.

Arkivet er også i besiddelse af en lang række fotos af foreningernes bestyrelser.

Desuden er arkivet i besiddelse af en lang række faner fra foreninger, der er lukket ned eller fusioneret med ligestillede foreninger.

Det registrerede materiale danner grundlag for årsskriftet og andre publikationer. Der gemmer sig gode historier i arkivets materiale. Alle registreringer gemmes på Arbejdermuseets database.

Da arbejdet baserer sig på frivillighed, er der ikke mødepligt, men det skal understreges, at det sociale samvær er væsentligt for alle.

Har du lyst til at være en del af holdet, kan du kontakte formanden eller daglig leder. Kontaktoplysninger finder du under punktet Om ArbejderArkivet – Organisation.