Carl Peder Marius Pedersen 
Redaktør – byrådsmedlem.

Carl Peder Marius Pedersen

Redaktør – byrådsmedlem.

Født den 13. december 1880 i Krogsbølle på Fyn, død den 4. september 1950. Pedersens første hustru Maren døde af tuberkulose den 15. september 1924. Den 4. juli 1925 blev Pedersen gift med formanden for Kvindeligt Arbejderforbund Anna Marie Mathiesen, født den 12. maj 1893 i Blæsborg, Ketting sogn. De boede Jernbanegade 16. 

Marius Pedersen var politisk og faglig aktiv 1920 -1930. Han kom til Sønderborg i slutningen af 1920 og blev redaktør for Sønderborg Amts Socialdemokrat den 1. januar 1922. Fra sin ankomst tog han ansvaret for den socialdemokratiske agitation i Sønderborg. 

Ved byrådsvalget den 5. marts 1922 var Pedersen opstillet som nr. 4 på den socialdemokratiske liste og blev valgt til byrådet. Han var medlem af byrådet, indtil han og hustruen flyttede til Helsingør den 8. oktober 1930.