Jens Dominicus Bladt, folketingsmand
(1900 – 1984)

Jens Dominicus Bladt, folketingsmand

Jens Dominicus Bladt er født den 26. maj 1900 i Bro på Als, død i Sjellerup den 11. juni 1984.

Jens D. Bladt var faglig og politisk aktiv fra 1926. Han var arbejdsmand.

Tillidshverv:

Formand for Svenstrup Socialdemokratiske Forening 1926-31.
Formand for Egen Socialdemokratiske Forening 1932-1943.
Medlem af bestyrelsesmedlem for Den socialdemokratiske kredsorganisation 1932-1964. Kredsformand fra 1946-1964.
Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbunds Afd. (DASF) på Als 1930-1936. Fra 1938-1962 kasserer og kontorbestyrer.
Formand for Arbejdernes Fællesorganisation Als 1942-1950. Medlem af tilsynsrådet for børnehjemmet Asserballeskov fra 1963.

Folketingskandidat/-medlem:

Jens D. Bladt blev Augustenborg-kredsens socialdemokratiske kandidat til Folketinget i 1953. Valget den 21. april 1953 blev han valgt og han sad uafbrudt i Folketinget indtil 23. januar 1968.

Som medlem af den socialdemokratiske kredsorganisation deltog Jens D. Bladt i den sønderjyske arbejderbevægelses aktionsmøde mod nazismen ”Kampfront mod Nazi” 2. påskedag den 17. april 1933. Han beskrev stemningen: Den dystre baggrund gav de faglige og politiske tillidsmænd et alvorspræg, men også et udtryk af fast beslutsomhed. Vi sad side om side med de kammerater, som havde været med allerede da Nordslesvig hørte til Tyskland. Uanset national oprindelse havde vi alle samme indstilling til nazismen, som nu slog ind over grænsen. (Citat side 133 – Det røde hjørne).

Jens D. Bladt har udgivet bøger Alsiske Minder (1967) og så blev jeg folketingsmand (1971).

 

Biografien er udarbejdet af Frode Sørensen 2023.