Jens Kristian (J.K.) Hansen, folketingsmand
(1926 – 2023)

Jens Kristian (J.K.) Hansen

J. K. Hansen blev født den 5. juni 1926 i Føvling, Ribe Amt, han døde i Sønderborg den 28. februar 2023. an var gift med Dagmar Alida Hansen, som døde i december 2022. De fejrede Jernbryllup i november 2022.

Uddannelse:

Folkeskole.
Landbrugsuddannet.
Militære skoler 1948-1952.

Beskæftigelse:

Major i Forsvarets Intendanturkorps 1973. Han Kom til Sønderborg Kaserne i 1963, hvor han var regnskabsfører.

Politiske jobs:

Medlem af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Sønderjyllands Amt fra 1970. Formand for Socialdemokraterne i Sønderborg-kredsen fra 1970-1981.Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1977-1982.

  1. K. Hansen blev folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sønderborg-Kredsen i 1973.

I perioden 13. februar 1974 – 8. januar 1975 var han 5 gange midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amtskreds som stedfortræder for Knud Nielsen.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sønderborg-Kredsen fra 9. januar 1975 – 21. september 1994.

Sekretær for den socialdemokratiske folketingsgruppe 1977-1981. Gruppeformand i 1981.

Medlem af Folketingets Finansudvalg 1977-1978. Formand for Folketingets Uddannelsesudvalg fra 1977-1981. Formand for Trafikudvalget fra 1984.

Medlem af 5-mandsudvalget vedr. Sydslesvig fra 1987. Formand for udvalget fra 1994-2001.

Minister for offentlige arbejder (Trafikminister) i regeringen Anker Jørgensen V fra 30. september 1981 – 10. september 1982.

Medlem af Nordisk Råd 1978-1981 og igen fra 1988. Formand for rådets kulturudvalg fra 1988.

Delegeret til FN´s 44. generalforsamling i New York 1989

Medlem af Sønderjyllands Amtsråd fra 1998-2002.

Tillidshverv:

Formand for Dansk Kultursamfund af 1910 fra 1992-2008.                                                                               
Medlem af hovedkomiteen for Sønderjydsk Hjælpefond 1979 –                                                         
Præsident for ASF-Dansk Folkehjælp 1982-1990.
Formand for Københavns Lufthavns repræsentantskab 1986-1990.                                 
Næstformand for repræsentantskabet for SAS, Danmark A/S 1991-1997.
Formand for bestyrelsen for transport forskning 1991-1999.
Formand for European Center for Minority Issues (ECMI) i Flensborg 1997-1999.

  1. K. Hansen udgav i 2016 bogen: ”Fra husmandssøn til rigets borg.”

 

Biografien er udarbejdet af Frode Sørensen 2023.