Læsesalen

 

ArbejderArkivet deler lokaler med både Ulkebøl og Dybbøl-Sønderborg Lokalarkiv. Ud over magasiner, køkken og frokostlokaler, deles arkiverne om modtage- og arbejdslokaler.

Gæster, der ønsker adgang til vores arkivalier, er velkomne. Vi vil sørge for plads i enten modtage- eller arbejdslokalet.

Der er i begge lokaler adgang til PC’ere, men man kan også anvende egen PC, desuden er der adgang til printere.

Modtagelokale

Arbejdslokale