Peter Gorrsen, folketingsmand
(1909 – 1999)

Peter Gorrsen, folketingsmand

Peter Gorrsen er født den 27. august 1909 i Sdr. Vilstrup, død i Gråsten den 28. april 1999. Han var søn af fisker Matthias Gorrsen.

Uddannelse:

Tysk skole 1916-1920. realeksamen fra Christiansfeld skole i 1926. uddannet lærer i 1931.

Han var lærer ved Christiansfeld Realskole i 1931. Fra 1931-1964 lærer ved Alnor Skole. Overlærer Ved Gråsten Folke- og Realskole fra 1964.

Politik:

Formand for Rinkenæs Sogneråd fra 1937-1957.
Næstformand i Gråsten Sogneråd 1962-
Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sønderborg-kredsen fra 1954.                                       
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sønderborg-Kredsen 14. maj 1957 – 21. september 1971.
Medlem af Folketingets finansudvalg fra 1958, næstformand 1966-1968. 

Tillidshverv:

Medlem af Rinkenæs Menighedsråd 1935-1946.                                                                              
Medlem af bestyrelsen (sekretær) for Rinkenæs Socialdemokratiske Forening 1931-1955.
Formand for Socialdemokratiets Sønderborg-kreds 1947-1953.
Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1953-1961.
Medlem af Aabenraa Amtsråd fra 1946-
Medlem af bestyrelsen i Dansk Kultursamfund af 1910. Formand fra 1957- 1992
Medlem af bestyrelsen i Esbjerg Arbejderhøjskole 1953-1965.
Medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1954-1965.                                                          
Formand for Sønderjysk Hjælpefond fra 1954-1992.
Medlem af forretningsudvalget i Arbejdernes Sønderjyske Landsforening 1954-1971.
Medlem af 5-mandsudvalget vedr. Sydslesvig fra 1955. Formand fra 1957-

 

Biografien er udarbejdet af Frode Sørensen 2023