Socialdemokratiske borgmestre i perioden 1970 – 2007

Arthur Jespersen, Bøgevej 8, Augustenborg (1921-1988). uddannet frisør, senere metodetekniker. Medlem af Augustenborg Byråd fra 1958-1986. Socialdemokratisk Borgmester i Augustenborg fra 1978-1986.

Erik Schmidt, Asserballeskov, 6440 Augustenborg (1941-2010). Født i Kettingsskov. Uddannet maskinarbejder. Distriktssekretær Dansk Metal. Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 1989-1993. Medlem af Augustenborg Byråd 1993-2002. Socialdemokratisk Borgmester i Augustenborg Flække 1998-2002.

Peter Nielsen, 6310 Broager (1923-2011) var født i Tønder, Kommis og senere forretningsfører for Broager Sygekasse. Socialdemokratisk borgmester i Broager Kommune 1974-1978 og igen fra 1986-1990.

Uwe Nannsen (1923-2015), Sygekassekasserer. Socialdemokratisk borgmester i Gråsten Kommune1982-1989.

Jens Chr. Jensen, Præstevænget 11, Guderup, 6430 Nordborg (1921-1989).  Sognerådsformand i Egen 1966-1970. Borgmester i Nordborg Kommune 1970-1988. Kontorbestyrer

Jens Møller Madsen f. 1946. Lærer. Bopæl: Møllebakken 21 Guderup, (fra 2021 bopæl i Svendborg). Socialdemokratisk Borgmester Nordborg Kommune 1988-1997.

Jørn Lehmann Petersen, (1951-2022), 6310 Broager. Radioteknikker. Socialdemokratisk Borgmester i Broager 1990-2007. Medlem af Broager Kommunalbestyrelse 1982-2007. Medlem af Sønderborg Byråd 2007-2013. Medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark 2014 – 2022.

Bendt Olesen f. 1944, bopæl i Slotsbakken 3, 6310 Gråsten. Skorstensfejermester. Socialdemokratisk Borgmester i Gråsten 1994-2007, medlem af Gråsten Kommunalbestyrelse 1994-2007 og Sønderborg Byråd fra 2007-2010.

Jan Prokopek Jensen. Guderup, 6430 Nordborg, f. 1954, Toldinspektør. Socialdemokratisk Borgmester i Nordborg Kommune 1998-2007. Medlem af Sønderborg Byråd 2007 -, Borgmester i Sønderborg 2007-2009.