SOCIALDEMOKRATISKE SOGNERÅDSFORMÆND

 

i perioden 1920 – 1970 i sogne som i dag er en del af Sønderborg Kommune. 

Sognekommunerne: Vester Sottrup, Ullerup, Adsbøl, Dybbøl, Kegnæs, Lysabild, Tandslet, Oksbøl og Nordborg havde i perioden 1920-1970 ingen socialdemokratisk sognerådsformand.

Af formand for ArbejderArkivet Frode Sørensen

Peter Gorrsen, Rinkenæs Sogn

Gråsten kirkegård

Peter Gorrsen, Alnor, 6300 Gråsten (1909-1999). Lærer. Medlem af Aabenraa/Sønderjyllands Amtsråd 1946-1982, medlem af Folketinget 1957-1973 valgt i Sønderborg-kredsen. Socialdemokratisk sognerådsformand i Rinkenæs 1937-1957.

Johs. Koch, Gråsten Sogn

Gråsten kirkegård

Johannes Koch (1886-1966), Arbejdsmand. Socialdemokratisk sognerådsformand i Gråsten 1943-1962. I Gråsten findes Johs. Kochsvej.

Christian Nicolaisen, Broager Sogn                    

Broager kirkegård

Christian Nicolaisen, Krammarksvej 10, Dynt, 6310 Broager (1885-1961). Murer, født i Dynt 17. december 1885 og død i Dynt 3. oktober 1961. Socialdemokratisk sognerådsformand 1946-1958.

Thomas Jensen, Broager Sogn

Broager kirkegaard

Thomas ”Tommy” Jensen, Brovej 87, 6310 Broager (1912-1989), Han var skorstensfejermester. Socialdemokratisk Sognerådsformand 1958-1970 og borgmester i Broager 1970-1974. I Broager findes pladsen: Thomas Jensens Plads.

Christian Jacobsen, Nybøl Sogn

Christian Jacobsen, Katforte 2, Nybøl 6310 Broager (1899-1971) Socialdemokratisk Sognerådsformand i Nybøl Sogn 1947-1970. Christian Jacobsen var i næsten 25 år formand for Dansk Arbejdsmands Forbunds afdeling i Egernsund

Jørgen Jørgensen, Augustenborg Flække

Jørgen Jørgensen, Stavensbølgade 64, 6440 Augustenborg (1897-1980), født i Augustenborg, arbejdsmand ansat på Danfoss i 1959. Medlem af Augustenborg byråd fra 1933-1970, Socialdemokratisk Borgmester i Augustenborg Flække1950-1970.

Jens Chr. Jensen, Egen Sogn

Egen kirkegård

Jens Chr. Jensen, Præstevænget 11, Guderup, 6430 Nordborg (1921-1989).  Sognerådsformand i Egen 1966-1970. Borgmester i Nordals Kommune 1970-1988. Kontorbestyrer SID i Ketting.                       

Peter Nansen, Svenstrup Sogn

Svenstrup kirkegård

Peter Nansen, Himmark, 6430 Nordborg (1919-1993. Danfossarbejder., Socialdemokratisk Sognerådsformand i Svenstrup Sogn 1962-1970. Fra 1970 var Peter Nansen i flere perioder medlem af Nordals Byråd.

Verner Emil Hansen, Havnbjerg Sogn

Havnbjerg kirkegård

Verner Emil Hansen Langesø, 6430 Nordborg (1924-1995) Værkfører. Socialdemokratisk Sognerådsformand i Havnbjerg 1966-1970. I perioden 1970-1978 var Verner Emil Hansen medlem af Nordals Byråd.

Peter Jørgensen, Ulkebøl Sogn

Ulkebøl kirkegård

Peter Jørgensen, Ormstoft, Ulkebøl, 6400 Sønderborg (1893-1974), Murer. Medlem af Ulkebøl sogneråd 1922-1951. Socialdemokratisk Sognerådsformand i Ulkebøl 1937-1951.       

Peter Iversen, Ulkebøl Sogn

Ulkebøl kirkegård

Peter Iversen, Ulkebøl, 6400 Sønderborg (1911-1985) Snedker, Medlem af Ulkebøl sogneråd 1950-1970. Socialdemokratisk Sognerådsformand i Ulkebøl Sogn 1955-1966. Medlem af Sønderborg Byråd 1970-1974.

Dominicus Bladt, Hørup Sogn

Hørup kirkegård

Dominicus Bladt, Høruphav, 6470 Sydals (1904-1987), arbejdsmand, Medlem af Hørup Sogneråd 1946-1970. Socialdemokratisk Sognerådsformand i Hørup 1950-1970. Medlem og viceborgmester i Hørup Kommunalråd 1970-1972.

Efter 1970 reduceredes antallet af sogne. I perioden frem til 2007 var der følgende kommuner, i det som i dag er Sønderborg Kommune: Sønderborg, Sydals, Augustenborg, Nordborg, Sundeved, Broager og Gråsten Kommuner.