Adolf Andersen (1897-1964) – fagforeningsformand

Adolf Andersen

Adolf Kristian Andersen født i Ønslev den 12. maj 1897, død i Sønderborg den xx.xx.1964. Gift den Else Tinnesen, den 23. oktober 1927.

Adolf Andersen var arbejder og medlems af Dansk Arbejdsmandsforbund Afd. A (DAF-Sønderborg) som indtil 26. januar 1930 havde arbejderne i Sønderborg og på Als som medlemmer.

Formand for Dansk Arbejdsmandsforbund Afd. A fra 1930-1963

Medlem af Sønderborg Byråd fra 1943 – 19xx

Afdeling A bliver delt.

Efter genforeningen var Jørgen Philipsen fra juli 1920 til februar 1927 fagforeningens 1. formand. Allerede på generalforsamlingen den 20. januar 1926 var Philipsen blev udfordret på formandsposten af fagforeningens sekretær stenhugger Peter Nielsen, som modsat Philipsen, der var socialdemokrat sympatiserede med kommunisterne.  På generalforsamlingen i 1927 stillede Philipsen ikke op, Peter Nielsen blev derfor valgt uden modkandidat.

Peter Nielsens formandsperiode blev dramatisk. I 1929 gik der rygter om en deling af Afdelingen. I første omgang måske på baggrund af 25 års jubilæet blev rygtet afvist, men den 26. januar skete det. Peter Nielsen ville næppe kunne blive genvalgt, afdelingen blev opsplittet i en Sønderborg-Ulkebøl Afdeling med 500 medlemmer og en Als afdeling med ca. 200 medlemmer. Peter Nielsen blev valgt til formand for Als Afdelingen ved den stiftende generalforsamling den 26. januar 1930.

Forinden havde Afd. A den 14. januar 1930 holdt generalforsamling. Der var 5 kandidater til formandsposten.

  • Adolf Andersen, 2) Willi Birckner, 3) Peter Jensen, 4) Chr. Nissen og 5) Peter Lund.

Der blev afgivet 125 stemmer. Adolf Andersen fik 69 og var dermed valgt til formand.

Adolf Andersen som formand

Med valget af Adolf Andersen som formand skulle arbejdsmændene komme til at opleve en lang og stabil periode AA forblev formand i 33 år indtil han i 1963 af helbredsmæssige årsager måtte gå af som formand.

I 1946 blev Adolf Andersen ved det første byrådsvalg efter krigen valgt til Byrådet.