Aflevering

Alt materiale, der afleveres til ArbejderArkivet, er med til at dokumentere foreningernes arbejde, og dermed gøre fortiden kendt. Derfor sætter arkivet stor pris på det materiale, der afleveres.

Arkivet er interesseret i referater, regnskaber, dagsordener m. v. Fotos af foreningsbestyrelser eller enkeltpersoner vi være med til at beskrive foreningernes virke, og kan selvfølgelig bruges i biografer af personerne.

Det er interessant at kunne læse referater fra stiftende generalforsamlinger i forskellige fagforeninger. Det vil være endnu mere interessant for f. eks. efterkommere af bestyrelsesmedlemmerne.

Når et materiale er modtaget og registreret, pakkes det i specielle arkivæsker, og gemt i arkivets magasin. Materialet bliver dernæst registeret i Arbejdermuseets database. Her kan interesserede finde oplysninger om materialet og dernæst kontakte ArbejderArkivet for at få tilgang til materialet.

Sådan foregår en aflevering
Du kan:

  • indlevere materialet som gave til arkivet
  • lade os låne materialet til kopiering, og vi leverer originalen tilbage
  • deponere materialet til opbevaring hos os men med fuld ejendomsret over det
  • testamentere materialet til arkivet, som så til sin tid overtager det, og bevarer det for eftertiden
  • klausulere indleveringen, så den pakkes ned og forsegles i en forud aftalt periode. I den tid får ingen, heller ikke den nærmeste familie adgang til at åbne for materialet.

 

Ved at henvende dig til ArbejderArkivet, får du sikkerhed for, at det du afleverer, bliver behandlet, registeret og udlånt efter bestemte, ensartede regler.