Alfred Krogh Pedersen (1931-1988) – borgmester

Alfred Krogh Pedersen,

Værkstedsleder, Ulkebølsten 6, 6400 Sønderborg Sønderborgs 6. socialdemokratiske borgmester 18. marts 1987 – 4. oktober 1988. Født den 21. maj 1931 i Thisted – død den 12. oktober 1988 i Sønderborg.

I perioden 1963 – 1987 var Alfred Krogh Pedersen leder af den Industriel/socialpædagogiske beskæftigelsesvirksomhed Søndervang i Sønderborg, oprettet af Statens Åndssvageforsorg, men fra 1980 henhørende under Sønderjyllands Amtskommune.

Alfred Krogh Pedersen var udlært smed og aktiv i DSU, i den forbindelse var han elev på arbejderhøjskoler i Danmark og i udlandet. I nogle år var han medarbejder ved Det Grundtvigske soldaterarbejde og Forsvarets civilundervisning i Karup og Varde. Han kom i 1963 sammen med hustruen Inga til Sønderborg med opgaven, at opbygge og lede en beskæftigelsesvirksomhed for psykisk handicappede. Resultatet blev det beskyttede værksted ”Søndervang” som han var leder af i 24 år.

I 1974 efterfulgte Krogh Pedersen, Ulkebøls tidligere sognerådsformand Peter Iversen, da han blev valgt til Sønderborg Byråd, forud for byrådsarbejdet have han involveret sig i lokalt organisationsarbejde, først som formand for Ulkebøl-Kær Brugsforening, han var derved med til at etablere Ulkebøl Butikscenter, interessen for brugsforeningsbevægelsen førte til dannelsen af Brugsen for Als og Sundeved.

I den første byrådsperiode var Alfred Krogh Pedersen medlem af Undervisnings- og Kulturudvalget, Socialudvalget og Bygge- og planudvalget, i 1978-82 avancerede han til formand for Undervisnings- og Kulturudvalget og fra til 1982 gruppeformand og viceborgmester.

Da Harry Christensen den 17. marts 1987 måtte forlade posten som borgmester på grund af sygdom, var det derfor helt naturligt, at viceborgmester Alfred Krogh Pedersen blev Sønderborgs borgmester. Ved sin tiltrædelse sagde han følgende: Jeg er altså ikke indfødt sønderborger, men vist nok ”en typisk tilflytter”, af dem er vi jo så mange på denne egn. Typisk derved, at denne by og egn hurtigt blev vor hjemegn. Vi slog rødder her på Als. For Sønderborg er jo en uforlignelig by, – et lokalsamfund som man kun kan holde af. Sønderborg er værd at gøre noget for! (Citat slut).

Borgmester Alfred Krogh Pedersens borgmesterperiode blev desværre meget kort, han døde den 4. oktober 1988 efter kortvarig sygdom, godt 1½ år efter sin tiltræden, men 14 år i byrådet havde gjort at kollegerne havde lært ham at kende som en stærk personlighed som kendte sit politiske ståsted, samtidig med at han vedkendte sig sit ansvar for at være borgmester for hele byens befolkning.

Biografien skrevet af Frode Sørensen, oktober 2012