Antor Johan Wilhelm Smed – Byrådsmedlem.

Anton Johan Wilhelm

Smed – Byrådsmedlem.

Født den 18. januar 1884 i Sønderborg – død den 8. maj 1944 i Sønderborg. Han var søn af den i 1874 fra Bayern indvandrede faktor Karl R. Wilhelm, der var ansat på Dybbøl-Posten. Anton Wilhelm blev den 6. november 1909 gift med Ingeborg Andresen, født på Dybbølbjerg den 2. november 1885. De boede 1906 i Goethestrasse 6.

Wilhelm var politisk og faglig aktiv 1920 -1944. Han var formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund 7. januar 1921 – 8. maj 1944, reelt var han formand fra 5. november 1920, da den daværende formand forlod byen. Fra 1930 var han kasserer i Arbejdernes Fællesorganisation.

Medlem af Sønderborg Byråd 1. april 1929 – 31. marts 1937.