Edmund Nielsen, (1920-1994) borgmester

Edmund Nielsen,

Cand. jur,  Majløkken 7, Sønderborg. Sønderborgs 4. socialdemokratiske borgmester 1. april 1970 – 20. juni 1973.

Afdelingsleder af Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAVA) i Sønderborg.

Født den 11. februar 1920 i Bindslev i Nordjylland – død den 12. november 1994 i Sønderborg.

Edmund Nielsen kom til Sønderborg i 1958 som leder af Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAVA) på Løkken. Han var selv stærkt fysisk handicappet, idet han som barn blev ramt af polio, han var udlært håndskomager, men tog herefter en juridisk embedseksamen som cand. jur.

Den 12. februar 1962 var der opstillingsmåde på Bjerggården og det lykkedes Edmund Nielsen at blive opstillet som nr. 6 på den socialdemokratiske liste, han var på det tidspunkt relativt ukendt i Sønderborg og derfor blev han særskilt præsenteret i Sønderjyden dagen efter.

Efter valget til byrådet pr.1. april 1962 blev han medlem af Socialudvalget og efter valget i 1966 avancerede han til formand for udvalget. Hans indsats i dette udvalg gjorde at han efter borgmester Anders Andersens død, på byrådsmødet den 17. december 1969 blev valgt til viceborgmester. I perioden 1. april 1966 til 31. marts 1970 var han også formand for boliganvisningen

Allerede den 15. januar 1970 var 200 partimedlemmer mødt til opstillingsmødet på Bjerggården og det lå i kortene, at viceborgmester Edmund Nielsen skulle være partiets spidskandidat og sådan blev det. Valget den 3. marts blev et fremragende valg for Socialdemokratiet og Edmund Nielsen, partiet havde regnet med 11 pladser ud af 21 i byrådet, da man efter sammenlægningen med Dybbøl og Ulkebøl kommuner forventede at de borgerlige ville løbe med en del stemmer, men det gik anderledes.

Socialdemokratiet fik 12 ud af de 21 pladser i byrådet og Edmund Nielsen fik med 1.590 personlige stemmer et smukt valg. De øvrige ni pladser i byrådet var fordelt med fem, til de konservative, to til venstre og et medlem til henholdsvis de radikale og Slesvigsk Parti. Med denne mandatfordeling var der ingen spænding om borgmestervalget, Edmund Nielsen blev valgt med kriminalassistent Knud Hansen, som viceborgmester

Borgmesterperioden skulle dog blive relativ kort, hans sygdom tvang ham den 20. juni 1973 til at bede byrådet fritage ham for hvervet som borgmester og byrådsmedlem, byrådet valgte afdelingsformand, vandrehjemsbestyrer Harry Christensen til ny borgmester.

Edmund Nielsen døde i Sønderborg den 12. november 1994.

Biografien skrevet af Frode Sørensen