Friedrich Ernst Richard Hempel (1882-1921) – fagforeningsformand

Friedrich Ernst Richard Hempel                                                                          

Murer – Fagforeningsformand. Medlem af borgerrepræsentationen, rådmand og byrådsmedlem. Arbejdernes 1. mand i Sønderborg fra 1905 – 1921.

Født den 19. juli 1882 i Volkmarsdorf ved Leipzig – han døde den 18. august 1921 i Sønderborg. Gift den 13. april 1907 i Sønderborg med Alfreda Nissen, født den 22. oktober 1889 i Sønderborg. De fik 2 børn, Alfreda Marie Luise, født den 6. oktober 1908 og Richard Theodor Ernst, født den 8. marts 1910. De boede i 1919 i Bergstrasse 23 og senere i Kasernestrasse 12.

Hempel var politisk og faglig aktiv fra 1904-1921. Han kom første gang til Sønderborg den 13. august 1903, rejste igen den 3. oktober 1903, kom tilbage den 20. juni 1904 og rejste igen den 20. august 1904. Han var blandt de 40 fortrinsvis tyske håndværkere som den 7. august 1904, stiftede den lokale afdeling af SPD i Det danske Forsamlingshus ”Kaiserkrone” i Bismarcksstrasse/Østergade.  Tredje gang han kom til Sønderborg var den 3. januar 1905, han blev indtil han den 29. marts 1906 rejste til Kiel. Den 4. oktober 1906 vendte han tilbage for at blive.

Fra 1906-1908 var Hempel 2. forretningsfører i Gewerkschaftshaus. Fra 1908-1921 var han forretningsfører.

Han var fra 17. august 1907 til 2. januar 1919 formand for murerne i Sønderborg organiseret i Zentral-Verband der Maurer Deutschlands und verwandte Berufsgenossen – Zahlstelle Sonderburg. 

Da bygningsarbejderne i august 1912 fusionerede med murerne afløste han Fritz Wehrs, der var formand for Verband der Baugewerblichen Hülfsarbeiter Deutschlands – Zweigverein Sonderburg. 

Hempel var formand for SPD-Sonderburg fra 7. februar 1910 til 15. juni 1914 og igen fra november 1918 til 1. juli 1919. Han var formand for Gewerkschaftskartellet fra 1908-1916. Fra 14. juli 1920 til september 1920 var han formand for Arbejdernes Fællesorganisation. Han måtte gå af på grund af sit brud med Socialdemokratiet.

Den 10. november 1918 blev Richard Hempel valgt til formand for det nyoprettede Arbejderråd en post han forblev på indtil Arbejderrådets opløsning den 15. januar 1920. Som formand for Arbejderrådet var Hempel tilforordnet borgmester dr. Henry Petersen og landråd Kurt von Schønberg.

Richard Hempel blev sammen med 3 andre socialdemokrater valgt til Borgerrepræsentation (Byrådet) den 2. marts 1919. Det var første gang SPD fik valgt byrådsmedlemmer. Han forblev i byrådet til sin død den 18. august 1921. Han var rådmand i 1919-1920.

Efter genforeningen opstod der i august 1920 interne stridighedere mellem Hempel og Socialdemokratisk Forening, som nu var en del af danske Socialdemokratisk Forbund. Han meldte sig ud af partiet den 15. august 1920 og ind i Venstresocialistisk Forening. Han repræsenterede dette parti indtil sin død. Den 21. september 1920 var han Venstresocialisternes kandidat til Folketinget, uden at blive valgt.

Pladsen ved Bjerggade heder i dag Richard Hempels Plads.