Hans Larsen-Bjerre, Folketingsmand
og Minister

Hans Larsen-Bjerre, Folketingsmand og Minister

Hans Larsen-Bjerre er født i Bjerre den 8. april 1910, død i Ålsgårde den 1. september 1999. Han var søn af gårdejer og folketingsmedlem Lars Marius Larsen-Bjerre (1883-1950).

Hans Larsen-Bjerre stiftede som 16 årig han en DSU-afdeling i Bjerre. Efter først at have været skovfogedaspirant, blev han journalistelev ved den socialdemokratiske avis på Bornholm.

I 1934 blev han forflyttet til Sønderborg Amts Social-Demokrat (senere Sønderjyden) som redaktionssekretær. Han blev ansvarshavende redaktør af Sønderjyden i 1943, da redaktør Frede Nielsen blev valgt til Folketinget. I hans periode som redaktør af Sønderjyden steg oplagstallet fra 6.000 – 10.000.

I perioden 1943 – 1950 var Hans Larsen-Bjerre formand for Partiforeningen i Sønderborg. Bopæl i Sønderborg: Ørstedsgade 22 og Viben 5.

I 1950 vendte han tilbage til Bornholm som chefredaktør for ”Bornholmeren.” Han beholdt denne post indtil 1966.

Politisk karriere:

1.april 1937 blev Hans Larsen-Bjerre indvalgt i Sønderborg Byråd for Socialdemokratiet, her sad han uafbrudt indtil 31. marts 1950. Han sad bl. a. i følgende udvalg: Teknisk udvalg, Brandkommissionen, Sønderborg Turistforening, Sønderborg Bibliotek, Erhvervsudvalget og Magistraten.

Efter flytningen til Bornholm blev den 15. november 1960 valgt som socialdemokratisk folketingsmand for Bornholm. Han sad i Folketinget indtil februar 1965 hvor han udtrådte feter at have haft sygeorlov siden oktober 1964.

Hans Larsen blev den 26. september 1964 udnævnt til fiskeriminister i regeringen Jens-Otto Krag. Ved udnævnelsen havde ingen tænkt, at en gammel sag fra Sønderborg skulle få katastrofale følger. I forbindelse med udgivelsen af ”Margrethe-Heftet” blev Larsen-Bjerre i 1951/52 anklaget for bedrageri og overtrædelse af lovgivningen om offentlige indsamlinger. Bedragerisigtelsen blev opgivet, men for indsamling uden tilladelse fik han en bøde på 500 kr.

Efter udnævnelsen fik han 2 breve hvori afsenderne meddelte, at såfremt han ikke fortalte statsminister Krag om dommen, så ville de gå til pressen.

Larsen-Bjerre kontaktede statsministeren og der var ingen vej tilbage den 8. oktober 1964 måtte han trække sig som fiskeriminister. Danmarks korteste ministerperiode var slut.

Hændelsen tog så hårdt på ham at han blev ramt af et hjertetilfælde og måtte indlægges på Rigshospitalet.

Hans Larsen-Bjerre gik som nævnt ud af folketinget i februar 1965. I perioden 1966-82 var han leder af A-Pressens Korrespondancebureau og medarbejder ved Socialdemokratiets Nyhedstjeneste. Han døde den 1. september 1999 – 89 år gammel.

 

Frode Sørensen – marts 2023