I. P. Nielsen (1873-1952) – folketingsmedlem

I. P. Nielsen 

Jens Peter (I. P.) Nielsen blev født den 23. april 1873 i Tybjerglille ved Næstved. Han døde i bil efter at have passeret grænsen på vej hjem fra skoleindvielse i Flensborg den 19. april 1952. Gift den 13. maj 1898 med Anna Margrethe Olsen.

I.P. var uddannet bager. I. P. Nielsen og Anna boede fra 1924 privat ”HYTTEN” Dynt Strand. Samtidig beholdt de lejligheden Rolfs Plads 8, København F.

I.P. Nielsen var faglig og politisk aktiv fra 1910. Han var hovedkasserer i Bagernes Fagforening fra 1920 til 28. maj 1926. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1919-1929. Medlem af Samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg fra 1910-1923.

Efter genforeningen i 1920 skulle Sønderjylland for første gang vælge medlemmer til det danske folketing. I august 1920 havde socialdemokratiets formand Th. Stauning besøg af formanden for Socialdemokratiet i Sønderborg Christian J. Møller. Møller har fortalt, at Stauning tog ham med ned i Snapstinget på Christiansborg, pegede på 4 personer der sad ved et bord og sagde: Du kan vælge en af de fire som kredsens folketingskandidat. Møller replicerede: Jeg kender jo ikke nogen af dem! Stauning: Hvis du tager ham den ”pukkelryggede” bager, så får I en god kandidat. Sådan blev det. I. P. Nielsen blev opstillet som kandidat i såvel Sønderborg – som Tønder-kredsen og valgt den 21. september 1920, i første periode var en eneste socialdemokrat valgt i Sønderjylland. Han sad i Folketinget uafbrudt fra 1920-1943.

I.P. Nielsen havde fra mange besøg i Tyskland et indgående kendskab til tysk. Han havde siden 1917 været i spidsen for et projekt med at hente tyske børn på ferieophold i 3-6 måneder i Danmark. Han fik som belønning herfor af tyskerne tilnavnet ”Der Kindervater”.

Han blev hurtigt en højt respekteret politiker i det sønderjyske. Han forstod at bygge bro mellem de danske arbejdere og håndværkere og de tyske som efter genforeningen blev i Sønderjylland. Han sørgede for at socialdemokratiske arbejdere på begge sider af grænsen igen fik opbygget et tæt samarbejde.

I 1930`erne stod han i spidsen for sønderjydernes kamp mod truslerne fra syd. Hans indsats under 2. verdenskrig for at få løsladt vilkårligt arresterede sønderjyder bar stort set altid frugt.

I 1936 blve han valgt til Sprogforeningens bestyrelse en post han beholdt indtil sin død. 

  

Kronprinsesse Ingrids samarbejde med I. P. Nielsen

Fra 1936 hvor kronprinseparret flyttede ind på Gråsten Slot udviklede I. P. Nielsen og kronprinssesse Ingrid et tæt samarbejde til gavn for mindrebemidlede sønderjyder og deres børn. Børn var I. P. Nielsens øjesten. Han oprettede Sønderjysk Hjælpefond i 1924. Hvert år i december var der tøjuddelinger i sønderjyske kommuner, herudover støttede Sønderjysk Hjælpefond konfirmationer og fra 1939 sørgede man for ferieophold på ”Kronprinsesse Ingrids feriehjem” for mange tusinder sønderjyske børn, som ikke tidligere havde haft muligheder for ferier uden for hjemmet.

Dronning Ingrid var protektor for Sønderjydsk Hjælpefond fra 1936-2000. I dag er Dronning Margrethe II protektor. Efter afhændelsen af feriehjemmene købte I. P. Nielsen-Fonden en flot ejendom i Sønderhav ved Flensborg fjord. Den blev stillet til rådighed for Dansksindede Sønderjyske krigsdeltagere (DSK) og senere som feriehjem for skolebørn. Ejendommen blev solgt i 2006, og formuen blev til I. P. Nielsen-Fonden til minde om Dronning Ingrid. Prinsesse Benedikte er protektor. Fonden uddeler årligt omkring 300.000 kr. til ungdomsformål i Sønderjylland.

I. P. Nielsen som medlem af Folketinget 1920-1943

Efter Genforeningen i 1920 sørgede socialdeomkratiets formand Th. Stauning for at I. P. Nielsen blev opstillet og valgt til folketinget som repræsentant for Sønderjylland. Han blev hurtigt kendt og accepteret som den dygtige brobygger mellem danske og tyske arbejdere i Sønderjylland og på tværs af grænsen. I 1930`erne stod han i spidsen for sønderjydernes kamp mod truslerne fra syd. Hans indsats under 2. verdenskrig for at få løsladt vilkårligt arresterede sønderjyder bar stort set altid frugt.

I 1943 modtog han af Kong Christian X ”Fortjenstmedaljen i Guld”.

Mindesten for I. P. Nielsen kan ses på Broager Kirkegård. I Byparken over for kirken er den 23. april 2023 opsat en Skulptur af I. P. Nielsen i anledning af 150-året for hans fødsel.