Karl Theodor Jensen. Sønderborgs
3. Socialdemokratiske borgmester.

Karl Theodor Jensen.

Sønderborgs 3. Socialdemokratiske borgmester. Skoleinspektør på Skt. Jørgens-skolen.

Født den 6. november 1899 i Århus, – død d. 11.juni 1983 i Sønderborg.

Karl Theodor Jensen, blev født i Århus den 6. november 1899 og valgt til Sønderborg Byråd den 14. marts 1950 med tiltrædelse den 1. april 1950, hans personlige stemmetal var beskedne 47. Hans vigtigste politiske poster i første byrådsperiode var formand for Sønderborg Centralbibliotek og Børnebiblioteket, herudover var han medlem af udvalgene for faste ejendomme og gader og veje.

Ved valget i marts 1954 opnåede K. Th. Jensen ikke genvalg, men han vendte tilbage til Byrådet den 5. oktober 1955 som suppleant for socialundersøger Christian Jensen, herefter sad han i Byrådet indtil valget i marts 1962, hvor han trods en pæn placering på listen kun fik 30 stemmer, dette gav kun en plads som 1. suppleant, men den 2. april 1962 modtog borgmester Anders Andersen en ansøgning fra fru Johanne Hansen om at blive fritaget fra at indtræde i Byrådet.

  1. Th. Jensen kunne derfor fortsætte uafbrudt indtil den 31. marts 1970. Udover førnævnte udvalg var han i 1950’erne og 1960’erne medlem af udvalg, som havde fokus på færdselssikkerheden, især det at komme sikkert igennem et vejkryds havde hans interesse, måske fordi han som skoleinspektør, og havde børnene på tæt hold.
  2. september 1968 blev K. Th. Jensen viceborgmester, hans tiltrædelse faldt nogenlunde sammen med at borgmester Anders Andersen bliver ramt af sygdom, og i den sidste del af Anders Andersen borgmesterperiode, indtil dennes død den 27. november 1969, var det reelt K. Th. Jensen, som passede borgmesterembedet. 

Den 17. december 1969 blev han valgt til borgmester, for stemte de 12 socialdemokratiske medlemmer og medlemmet fra det tyske mindretal, den borgerlige gruppe undlod at stemme, som viceborgmester valgtes Edmund Nielsen.

Borgmester K. Th. Jensen fik formelt lov til som borgmester at gennemføre sammenlægningerne af Sønderborg, Ulkebøl og Dybbøl Kommuner pr. 1. april 1970, men han meldte omgående ud efter siden tiltræden som borgmester, at han ikke var til disposition som borgmester- eller byrådskandidat ved valget i marts 1970, han var på det tidspunkt fyldt 70 år.  Borgmester K. Th. Jensens borgmesterperiode på knap 3½ måned er den korteste i Sønderborg Kommunes historie, han var dog medlem af Sønderborg Byråd i mere end 18 år.

Karl Theodor Jensen døde i Sønderborg den 11. juni 1983.

Biografien skrevet af Frode Sørensen